Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

42 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Gloucestershire

uk

871

15

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Animation (with Foundation) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art MA by Research

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Hai 2024

£10,200.00 (255,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Art PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Hai 2024

£10,200.00 (255,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Dance (Level 6) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Dance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Design MA by Research

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Hai 2024

£10,200.00 (255,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Design PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022, Tháng Hai 2023, Tháng Mười 2023, Tháng Hai 2024

£10,200.00 (255,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Drama and Performance Practice (Level 6) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Drama and Performance Practice BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Design (with Foundation) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£15,000.00 (375,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Gloucestershire

Sinh viên Đại học Gloucestershire có thể lựa chọn từ hơn 100 khóa học, với một nền giáo dục chất lượng cao, được thúc đẩy bởi các nghiên cứu hàng đầu.

  • Loạt chương trình đào tạo xuất sắc để lựa chọn
  • Một cộng đồng sinh viên đa dạng đến từ hơn 60 quốc gia
  • 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng sáu tháng
  • Cuộc sống học xá sôi động với nhiều cơ hội giao lưu xã hội

Tư vấn du học