Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

12 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Prince Edward Island

canada

619

5

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Accelerated Bachelor of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Applied Communication, Leadership, and Culture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Actuarial Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Financial Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Accounting

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$14,274.00 (237,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Educational Leadership (Nunavut)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Executive Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

CAD$29,652.00 (494,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Business Administration in Global Leadership

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2024

CAD$31,808.00 (530,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Education in Leadership in Learning (Global Perspectives)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2024

CAD$10,790.00 (179,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Prince Edward Island

UPEI có môi trường đa dạng, thân thiện; các khóa học định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân; lớp học quy mô nhỏ và cơ sở vật chất tuyệt vời.

  • Gần 1/3 sinh viên của trường là sinh viên quốc tế
  • Quy mô lớp học nhỏ – nhiều thời gian làm việc với các giáo sư
  • Cơ hội làm việc hợp tác, tại trường và sau tốt nghiệp
  • Chương trình dự bị tiếng Anh và chương trình đại học chính quy

Tư vấn du học