Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Both digital and film based photography are essential areas of visual language. The course focuses on the development and extension of existing skills and knowledge in the production of photography for digital media and print.The course aims to develop visual skills and commercial applications for photography. Students will develop communication and professional practice skills.The modules are designed to be both inspiring and give hands on experience, ranging from Fashion, Editorial, Documentary, Portrait and Advertising. Visiting Guest Speakers from different genres of photography to share both experiences and advice.

Khoa bạn sẽ vào học

Centre for Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (2 năm)

Học phí
£6,700.00 (167,500,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Cheltenham

Princess Elizabeth Way,

Cheltenham,

Gloucestershire,

GL51 7SJ, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học