Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

- Are you passionate about helping people? This course will give you the unique skills and experience to channel that vocation, putting you on the path to working in the fields of Counselling, Wellbeing Coaching and accredited Psychological Wellbeing Practitioner (PWP) studies.- Following year one, you will apply to progress onto one of three pathways, each preparing you to work in a specialist field following graduation, each of these routes and specific modules will be discussed with you when you apply for the course.- This course is for anybody who is interested in working in the helping professions from a therapeutic perspective. The uniqueness of this course allows you to build on your strengths, regarding how you work with people. You will also be able to apply to study on a professional training pathway with a specific placement element.- The Counselling pathway will enhance your personal development and you will be able to develop your knowledge and skills in the Pluralistic approach during clinical practice. Alongside this, you will complete a placement portfolio of 100 clinical client hours and follow the BACP ethical framework in order to qualify as a practitioner.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Community Health and Midwifery

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

Admissions Office,

Corporation Street,

Preston,

Lancashire,

PR1 2HE, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students need to have High School Diploma plus SAT 1550 from 'Critical Reading', 'Math' and 'Writing' (before March 2016) OR SAT 1130 from 'Evidence Based Reading and Writing' and 'Math' (after March 2016) OR ACT Composite Score 22 and two SAT Subject Tests at 600 each OR Two Preferred Advanced Placements (APs) with grades 3, 3. OR (if no SAT or ACT) - Three SAT Subject Tests with grades 600 each OR Three Preferred Advanced Placements (APs) with grade 3, 3, 3.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học