Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Automotive Engineering MEng (Hons)

Anh Quốc

2

Nội dung bạn sẽ được học

The automotive sector is very dynamic, offering excellent career prospects in large corporations, component suppliers and motorsport companies. The University has a long track record of producing skilled engineers for every branch of the automotive industry. This degree course is geared towards vehicle design, although it has much in common with the Mechanical Engineering degree. This course has a particular emphasis on innovative vehicle design, taking into account consumer demands as well as performance targets set by the industry with regard to road safety and sustainability issues. It also provides the first step towards gaining chartered engineer status.

Khoa bạn sẽ vào học

Automotive Engineering

Các hình thức học tập

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (5 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
The standard fee for 2023/24 entry is: 14750.

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Toàn thời gian (5 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
The standard fee for 2023/24 entry is: 14750.

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Including 2 Science A levels including C grade or above in Chemistry (acceptable Science A levels are Human Biology, Biology, Psychology, Geography, Maths, Physics, ICT and Sports Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học