Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Art History - Art History will teach you to critically and perceptively assess images of all kinds, allowing you to become visually and verbally articulate. The main focus of the course is on the major arts of painting, sculpture and architecture, but it also encompasses the applied arts, graphic arts and photography. As part of your degree, you will learn to analyse the style, content, meaning, theory and aesthetics behind works of art. You will learn different approaches to art by studying patronage and social significance, and the implicit and explicit ideas behind each work.

Social Anthropology - Social Anthropology explores the fundamental question of ‘what it is to be human’. It seeks to answer this by examining the diverse ways in which human beings establish and live social lives in the contemporary world.

Khoa bạn sẽ vào học

Art History

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£23,960.00 (599,000,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

4 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

16 St Katharine's West,

St Andrews,

KY16 9AX, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Subjects excluded: Citizenship Studies, Critical Thinking, Global Perspectives and Research (GPR) and General Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học