Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

**Reasons to choose Kingston**– Kingston is No.1 in London and No.6 in the UK for nursing and midwifery (Guardian University League table 2022).– 98 per cent of students from this course are in employment or further study six months after graduating (HESA Graduate Outcomes 2018/19).– Our award-winning simulation suite (Student Nursing Times Awards 2019) offers a wide range of realistic environments to learn in, including hospital wards and community settings, with service users who play patients or relatives.**About this course**If you’re looking to make a positive difference to people’s lives, this course is for you. You’ll gain the specialist knowledge and clinical skills needed to become a registered adult nurse with the Nursing and Midwifery Council (NMC).The course is highly practical, giving you hands-on experience. You’ll spend 50 per cent of your time on placement in hospitals, in the community and in our skills and simulation labs.Placement opportunities include medical and surgical wards, oncology, ICU, A&E, coronary care, operating theatres, district nursing, GP practice nursing and integrated community teams.

Khoa bạn sẽ vào học

Department of Nursing

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

Yorkon Building,

Kingston University Kingston upon Thames,

London,

KT2 7LB, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students need to have ACTs of 23-25 of higher. IELTS score 6.0 overall and 5.5 in all elements, TOEFL Score 80.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học