Vancouver Island University

Canada Canada

756 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Vancouver Island University là một trường đại học công lập nằm tại đảo Vancouver và ven biển British Columbia. Trường cung cấp rất nhiều chương trình học cấp bằng và chứng chỉ. Một số ngành học được giảng dạy tại trường gồm Nghệ thuật, Nhân văn, tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Khoa học xã hội, Khoa học & Công nghệ.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vancouver Island University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$12,640

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$7,578

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$15,240

BẬC CAO HỌC

CAD$18,460

HỌC NGHỀ

CAD$16,680

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học