The University of British Columbia

Canada Canada

4147 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 37

Tổng quan

Tổng quan

University of British Columbia, hay UBC luôn được xếp hạng trong số 40 trường đại học hàng đầu trên thế giới. UBC đã có truyền thống đào tạo xuất sắc qua hơn một thế kỷ. Trường có hai cơ sở; một ở Vancouver và một ở Okanagan. Với lượng sinh viên đến từ hơn 140 quốc gia, UBC thực sự sẽ mang đến cho bạn một môi trường học tập đa văn hóa. Trường có 11 khoa, 10 trường trực thuộc và một trường cao đẳng. UBC có chương trình đào tạo về lâm nghiệp và một trung tâm nghiên cứu về Lâm nghiệp (ra đời vào năm 1998) danh tiếng.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of British Columbia

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

37

TỔNG ĐIỂM

75.8%

GIẢNG DẠY

61.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

94.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

47.4%

NGHIÊN CỨU

74%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

89.4%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

46

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

42

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$13,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học