Thompson Rivers University

Canada Canada

988 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Thompson Rivers University là một trường đại học nằm ở Kamloops, British Columbia, Canada. Trường cung cấp hơn 140 chương trình trong khuôn khổ 9 khoa ngành đào tạo cũng như ở các trường thành viên. Một số ngành học mà trường giảng dạy bao gồm Kinh doanh và Kinh tế; Khoa học máy tính; Giáo dục; Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL); Mỹ thuật; Khoa học Y tế; Báo chí; Luật; Khai phóng và Nhân văn; Khoa học và Khoa học môi trường; và Du lịch. Mỗi kỳ, trường có khoảng 1.750 sinh viên đăng ký, và họ đến từ 85 quốc gia trên toàn thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Thompson Rivers University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10,251

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$8,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$16,580

BẬC CAO HỌC

CAD$15,060

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!