Mount Allison University

Canada Canada

238 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Mount Allison University nằm ở Sackville, New Brunswick. Được thành lập vào năm 1839, trường hiện có gần 2.500 sinh viên. Maclean đã được xếp hạng là trường đại học số 1 trong cả nước trong suốt 18/ 24 năm qua - một kỷ lục chưa từng có bởi bất kỳ trường đại học nào khác. Đến nay, đã có 53 sinh viên Mount Allison trở thành học giả Rhodes trong vòng 14 năm trở lại đây. Đại học Mount Allison đề cao việc giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng lãnh đạo độc lập.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Mount Allison University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,106

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$18,490

BẬC CAO HỌC

CAD$18,490

HỌC NGHỀ

CAD$18,490

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!