HEC Montreal

Canada Canada

74 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC Montréal) là một trường kinh doanh độc lập, liên kết với Université de Montréal, cũng là trường dạy Quản lý lâu đời thứ hai tại Canada. Các chương trình được giảng dạy tại HEC Montréal ở bậc đại học (BBA, chứng chỉ), sau đại học và tiến sĩ.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại HEC Montreal

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$45,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!