COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web của trường.

Douglas College

Canada Canada

2913 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Located on Canada’s West Coast, Douglas College is known for its excellence in education. The University Transfer courses allow students to begin their degree at Douglas College and transfer to another school to complete their studies. Douglas College has been the launch pad for more than 1,000 different degree programmes around the world, taught at prestigious institutions including University of Calgary, University of Victoria, University of Alberta, and University of Toronto. The College has strong industry links and provides students an academic environment of a university with the job-ready skills of a college.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Douglas College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$15,810

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$17,400

BẬC CAO HỌC

CAD$18,070

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!