Brock University

Canada Canada

667 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Brock University, được thành lập vào năm 1964, là một trường đại học nghiên cứu công lập có trụ sở tại Ontario, Canada. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo, bao gồm Giáo dục, Toán học và Khoa học, Khoa Học Xã Hội và Ứng dụng Khoa học Y tế. Với 18.000 sinh viên và gần 600 giảng viên, Brock là một trong cơ sở đào tạo cỡ trung hàng đầu của Canada.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brock University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

1001

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$14,150

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$9,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$29,950

BẬC CAO HỌC

CAD$24,940

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!