Bishop's University

Canada Canada

231 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Bishop’s University là một trường đại học có trụ sở tại Quebec, Canada. Trường có hơn 100 chương trình đào tạo, được giảng dạy trên khắp năm trường thành viên với nhiều ngành học khác nhau, bao gồm: Kinh doanh, Giáo dục, Nhân văn, Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên & Toán học. Trường có 15% là sinh viên quốc tế.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Bishop's University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$11,744

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$5,294

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$26,220

BẬC CAO HỌC

CAD$26,220

HỌC NGHỀ

CAD$26,220

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học