Western Sydney University - Sydney City Campus

Úc Úc

264 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Western Sydney University, Sydney City Campus offers students a varied choice of undergraduate and postgraduate degrees in arts, business, communication, IT, engineering and health. The Sydney City Campus aims to replicate the Western Sydney University experience in the city, where students study the same units and course materials and receive the exact same qualifications as if they were to study on any of the university’s other campuses. At the vibrant Sydney City campus, students have access to state-of-the-art facilities in a diverse and innovative learning environment in the centre of the city. The Sydney campus offers a range of student support services such as study support, one-on-one assignment help, language practice and guidance to getting settled in Australia. Free and confidential counselling services are also available to students on the Sydney City Campus.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Western Sydney University - Sydney City Campus

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$10,110

BẬC CAO HỌC

A$15,910

CRICOS

Mã trường 00917K

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học