Times Academy

Úc Úc

249 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Times Academy is an ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) College in Sydney, Australia, and a privately owned Registered Training Organisation. Times Academy has a beautiful new campus with excellent facilities. The Times Academy offers purpose-designed courses such as English for High School Preparation, for ages 12-18, and English for Primary School Preparation, for ages 7-12, to prepare students for success in the Australian School system. Times’ IELTS preparation course is designed to provide those who are intending to take the IELTS examination with a demanding course of study. The Times Academy’s English for Academic Purposes (EAP) course prepares international students for tertiary studies in Australian institutions. Times Academy hosts various social events, such as student orientation, beach days, excursions and workshops to encourage a friendly learning environment for its students.
 

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Times Academy

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$15,000

BẬC CAO HỌC

A$15,000

HỌC NGHỀ

A$15,500

CRICOS

Mã trường 03457J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học