Alphacrucis College

Úc Úc

52 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Alphacrucis College (AC) is an educational provider based in Australia- offering courses in ministry & theology, leadership, business, chaplaincy, counselling, teaching and music. AC has highly qualified and experienced faculty, ranking among world-leading researchers in their fields, who combine specialist knowledge with creative and innovative learning experiences.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Alphacrucis College

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

45 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$20,380

BẬC CAO HỌC

A$19,920

HỌC NGHỀ

A$13,560

CRICOS

Mã trường 00958A

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học