Tổng quan

Tổng quan

Mạng lưới Giáo dục và Đào tạo Mở (OTEN) được thành lập năm 1889 và nằm tại Strathfield, NSW. Trường cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chuyên ngành từ xa. OTEN tổ chức khoảng 200 khóa học cấp bằng vầ các khóa học khác một cách linh hoạt và từ xa. Vào năm 2004, kết quả của việc tái cơ cấu Phòng Giáo dục và Đào tạo là OTEN trở thành một phần của Học viện Tây Sydney. Trường cấp chứng chỉ, bằng và bằng cao cấp và tổ chức một số chương trình dịch vụ kinh doanh bên cạnh các khóa học không cơ cấu trong các chuyên ngành Kế toán, Dịch vụ Cộng đồng, Hoạt động hàng hải, Quảng cáo, Truyền thông, Marketing, Báo chí, Dịch vụ bất động sản, v.vv...

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Open Training and Education Network (OTEN)

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!