Milcom Institute

Úc Úc

42 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

MILCOM Communications is a Registered Training Organisation with more than two decades of experience in designing and delivering high-quality technical training modules for the Telecom and Technical Security industries. MILCOM offers a wide range of accredited short courses and full qualification courses in the areas of telecommunication, technical security and safety. The institute’s practical, hands-on approach to online training ensures that students learn how to apply their newly acquired skills in a supervised simulated work environment. MILCOM’s training centres are located in major capital cities and are equipped with state-of-the-art training equipment. The institute liaises with industry associations and partners with businesses to create relevant training solutions for the real world. MILCOM’s trainers are experts in their field and impart learning that can be applied directly back in the workplace.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Milcom Institute

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,041

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$7,450

BẬC CAO HỌC

A$10,000

HỌC NGHỀ

A$8,780

CRICOS

Mã trường 03491G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học