Envirotech Education

Úc Úc

15 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

A professional registered training organisation, Envirotech Institute of Education delivers top quality, nationally recognised Business, Management and Horticulture qualifications within the Australian Qualifications Framework (AQF). Envirotech Education is monitored and audited by the Australian government, according to the Australian Quality Training Framework (AQTF) standards. Located in prime Gold Coast areas, Envirotech’s two campuses offer accredited courses in Business, Management, Horticulture, Internet Environment and much more. Envirotech Education aims to raise awareness of sustainability and resource management within the business and horticulture sectors.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Envirotech Education

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$13,650

CRICOS

Mã trường 03094J

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học