English College of Adelaide

Úc Úc

14 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The English College of Adelaide is a private institute offering English language training in Australia. Established in 1991, the College focuses on the following programs: General English Course, English for Higher Education, English for Careers, English Programs for Young Learners, and English for Direct Entry. In addition, the College offers Special Interest Group Programs and International English Holiday Programs. Approximately 100-150 students graduate from the institute each year. The College is located at Adelaide, South Australia.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại English College of Adelaide

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

CRICOS

Mã trường 00989E

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!