EIM International

Úc Úc

39 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

EIM International Training is a private institution based in Australia and was established in early 2004. EIM is well-known for its nationally accredited training over its 10 year history including, Business and Management, Finance, Tourism, Manufacturing, Children Services, Training and Assessment and Electrical Instrumentation. EIM’s programmes enable students to combine their studies with part time employment mainly in the retail, tourism and hospitality industries. Campuses are in safe and beautiful locations and are equipped with modern facilities. EIM is well-known for offering personal support to students with its small class sizes and guided study groups.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại EIM International

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18,610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

A$9,730

CRICOS

Mã trường 03220G

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học