College of Law

Úc

548 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại College of Law

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

28 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$18610

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

A$12350

CRICOS

Mã trường 03155A

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!