Canterbury Business College (RTO Code: 6554, CRICOS Provider Code: 01899K)

Úc Úc

124 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Cao đẳng Kinh doanh Canterbury (CBC) nằm tại Sydney và là một phần của Tập đoàn Giáo dục Canterbury tổ chức các chương trình hướng nghiệp và tiếng Anh và các khóa học đại học. CBC tổ chức các khóa cấp bằng về Công nghệ thông tin (phát triển phần mềm). CBC được chính quyền New South Wales đăng ký qua cơ quan kiểm định của mình, VETAB (Ban Kiểm định Đào tạo & Giáo dục nghề).

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Canterbury Business College (RTO Code: 6554, CRICOS Provider Code: 01899K)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,041

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$10,140

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$10,000

HỌC NGHỀ

A$9,780

CRICOS

Mã trường 01899K

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học