Billy Blue College of Design

Úc Úc

275 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Billy Blue College of Design, part of Torrens University Australia, is the country’s most prominent design school with a legacy that goes back nearly 200 years. The college offers courses in interior design, fashion design, graphic and communication design, animation, game design and much more. At Billy Blue College of Design, students will be taught by industry experts with strong connections to the design world. Students will also develop their professional identity and work on real-world projects, while growing their own network of industry contacts even before they graduate. Billy Blue College of Design gives students the chance to work in studios and other learning spaces built to reflect the world of professional design. Students also get to collaborate with practising designers to master their craft. The college provides students with practical experience through internships and working with industry on live briefs.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Billy Blue College of Design

Đời sống sinh viên qua các con số

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$31,600

BẬC CAO HỌC

A$28,920

HỌC NGHỀ

A$27,280

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học