Australian Institute of Higher Education

Úc Úc

30 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The Australian Institute of Higher Education was first registered in 2009. It is a young institution that is already starting to be recognised as an innovative leader in the private education sector. The institute, which welcomes around 1500 students to its campus, holds several accreditations with accounting bodies in Australia and overseas. The Australian Institute of Higher Education is a partner of the Australian Computer Society and is committed to delivering quality education to provide an excellent student experience through top-notch facilities, student support services and teaching resources. In 2018, the institute was re-registered and all courses reaccredited. Student engagement and services are the institute’s priority. All of the institute’s students receive e-books for free, for each subject and also have access to support, both online and face-to-face. The institute also encourages peer-to-peer support and personal contact with academic staff.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản ebook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Australian Institute of Higher Education

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$21,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

A$12,480

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$16,670

BẬC CAO HỌC

A$21,210

HỌC NGHỀ

A$17,000

CRICOS

Mã trường 03147A

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học