86 khóa học tại Northern Alberta Institute of Technology

canada

1551

13

Advanced Care Paramedic

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$28,119.00 (508,461,851 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Plumbing Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$20,010.00 (361,830,849 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Welding Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$22,290.00 (403,058,952 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Alternative Energy Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$21,996.00 (397,742,696 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animal Health Technology

45 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$19,872.00 (359,335,464 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Financial Services

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024, 3 Tháng Chín 2024

Hạn nộp đơn

8 January 2024

CAD$20,460.00 (369,967,974 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$20,232.00 (365,845,164 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Automotive Service Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024, 6 Tháng Năm 2024, 3 Tháng Chín 2024

CAD$20,010.00 (361,830,849 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Information Systems Technology - Information Systems

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$27,360.00 (494,737,233 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Information Systems Technology - Network Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2024

CAD$27,360.00 (494,737,233 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration - Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024, 6 Tháng Năm 2024, 3 Tháng Chín 2024

Hạn nộp đơn

8 January 2024, 6 May 2024, 3 September 2024

CAD$20,460.00 (369,967,974 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Administration - Entrepreneurship and Innovation

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2024, 6 Tháng Năm 2024, 3 Tháng Chín 2024

Hạn nộp đơn

8 January 2024, 6 May 2024, 3 September 2024

CAD$20,460.00 (369,967,974 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Northern Alberta Institute of Technology

Tọa lạc tại Edmonton, Alberta, Học viện Công nghệ Bắc Alberta (NAIT) là một trong những trường bách khoa hàng đầu và lớn nhất của Canada.

  • Sinh viên quốc tế sẽ được chăm sóc sức khỏe miễn phí ở Alberta
  • Hơn 100 chương trình đào tạo, trong đó có các khóa tiếng Anh
  • Hơn 88 năm quan hệ đối tác và vị trí làm việc chuyên môn
  • Khu học xá an toàn nhất được sinh viên quốc tế bình chọn

Tư vấn du học