Những điều cần biết
Hà Lan: TÀI CHÍNH & HỌC BỔNG

Du học Hà Lan: Học bổng VU (VUFP) €15.000

Du học Hà Lan: Học bổng VU (VUFP) €15.000
2903

Học bổng VU Fellowship Programme (VUFP) dành cho các sinh viên xuất sắc cơ hội học thạc sĩ tại một trong những chương trình thuộc đại học VU, Hà Lan. Tổng giá trị của học bổng nhà trường cấp hàng năm lên đến 1 triệu Euro để thu hút các sinh viên tài năng trên khắp thế giới.

>> Tìm hiểu thêm về VU University Amsterdam

Yêu cầu học bổng

Để đủ điều kiện đăng ký học bổng VUFP, bạn cần

  • Có thành tích học tập xuất sắc hệ cử nhân
  • Được nhận vào một chương trình thạc sĩ tại đại học VU 
  • Không mang quốc tịch Hà Lan
  • Không tốt nghiệp đại học/ tổ chức giáo dục sau THPT tại Hà Lan.

>> Xem thêm các điều kiện học bổng VUFP

Giá trị học bổng

Học bổng VUFP sẽ chi trả toàn bộ học phí, và cung cấp một phần phí sinh hoạt để trang trải trong quá trình học tập và sinh sống tại Hà Lan. Phần hỗ trợ này được chia nhỏ và trao tặng 3 lần 1 năm.  Lưu ý rằng học bổng chỉ hỗ trợ một phần chứ không phải toàn bộ sinh hoạt phí. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho các khoản chi còn lại (nếu có).

Giá trị học bổng VUFP có 2 mức, trong đó mức dành cho học sinh Việt Nam (hay các nước ngoài EEA nói chung) là €15.000.

Nếu chương trình thạc sĩ của bạn kéo dài 2 năm, bạn có thể tiếp tục ghi danh học bổng VU cho năm còn lại, miễn hoàn thành ít nhất 80% trong số 60 tín chỉ.

Hạn đăng ký

1 tháng 3 năm 2015

Hướng dẫn nộp hồ sơ VU Fellowship Programme

Bước 1: Lựa chọn và đăng ký một khóa học thạc sĩ tại đại học VU

Bước 2: Tải và điền đầy đủ thông tin theo application form. Hồ sơ học  bổng bao gồm 4 phần sau:

  • Các chứng chỉ, văn bằng, bảng điểm chứng nhận thành tích học tập
  • Thư bày tỏ nguyện vọng (Khoảng 1 trang giấy) nêu lý do chọn ngành học, kế hoạch tương lai, và vì sao bạn xứng đáng nhận học bổng.
  • Kế hoạch tài chính
  • CV

Lưu bản hồ sơ học bổng (application form) hoàn thiện theo dạng PDF với đặt tên theo hướng dẫn: ''Số hiệu sinh viên (studentnumber) + tên chương trình học mà bạn đã đăng ký''. VD: 'S2500000 - Computer Science'.

Bước 3: Nộp hồ sơ học bổng theo địa chỉ email vufp@vu.nl. Tiêu đề của email cũng nên đặt theo hướng dẫn trên: ''Số hiệu sinh viên (studentnumber) + tên chương trình học mà bạn đã đăng ký''. VD: 'S2500000 - Computer Science'.

>> Cách viết movitvation letter

Sau ngày 1 tháng 3, hồ sơ học bổng sẽ được từng khoa của đại học VU xem xét, tập hợp lại cho hội đồng học bổng của trường để ra quyết định trao thưởng. Tiêu chí lựa chọn ứng viên dựa trên năng lực học tập, thư bày tỏ nguyện vọng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình ghi danh VUFP, bạn có thể email đến vufp@vu.nl

Bạn có thể tìm hiểu thêm về học bổng VUFP trên website của trường

>> Tìm học bổng du học

>> Tìm hiểu thông tin học bổng qua Ebook của các trường đại học quốc tế

Tìm khóa học

Hà Lan
Thạc sĩ
VỀ TÁC GIẢ

Du học Hà Lan: Học bổng VU (VUFP) €15.000

Marketing và biên tập viên tại Hotcourses Vietnam.