VỀ TÁC GIẢ

LIA

LIA

QUỐC TỊCH

Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trung tâm tư vấn du học

TIỂU SỬ

1. Tổ chức giáo dục LIA là công ty về tư vấn, hỗ trợ định hướng và xây dựng kế hoạch học tập, nghề nghiệp cho các bạn có dự định du học tại CHLB Đức. Học viên của LIA cũng sẽ được sẽ được chuẩn bị kỹ càng cả về ngôn ngữ và văn hóa trước khi sang môi trường sống và học tập mới. Với đội ngũ cộng tác viên rải đều trên các tiểu bang, các bạn học sinh và sinh viên sẽ được giúp đỡ tốt nhất trong cuộc sống, học tập và sau khi tốt nghiệp tại CHLB Đức.

Tư vấn du học