Western Kentucky University

Mỹ Mỹ

161 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Western Kentucky (Western Kentucky University) là trường công lập, được thành lập năm 1906 tại Bowling Green, Kentucky. Trường có 19,761 sinh viên theo học. Đại học Western Kentucky cung cấp chương trình cử nhân và thạc sỹ thông qua các trường/cao đẳng: cao đẳng University, khoa học hành vi & giáo dục, khoa học & kỹ thuật, nghệ thuật & văn học, kinh doanh, dịch vụ nhân sinh & y tế. Bằng cao học được cấp trong những lĩnh vực như hành chính công, quản trị y tế, y tế cộng đồng, điều dưỡng, công tác xã hội, quản trị kinh doanh, khoa học, nghệ thuật, giáo dục

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Western Kentucky University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

80 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

4.29% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$27,648

BẬC CAO HỌC

US$17,154

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học