Wesleyan University

Mỹ Mỹ

48 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Wesleyan (Wesleyan University) được thành lập năm 1831 bởi Hội giám lý và người dân Middletown. Hiện tại có xấp xỉ 2,700 sinh viên đại học, 200 sinh viên sau đại học, cũng như hơn 400 sinh viên học bán thời gian tại đại học Wesleyan. Trường tổ chức hơn 900 khóa học với 39 phòng ban thuộc 46 lĩnh vực. Đại học Wesleyan cấp bằng hệ đại học về nghệ thuật, bằng thạc sĩ trong 6 môn học, thạc sĩ & tiến sĩ nghệ thuật tự do trong 6 môn học khác.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Wesleyan University

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wesleyan University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

59 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.56% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

851

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$45,360

BẬC CAO HỌC

US$43,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học