Wake Forest University School of Business

Mỹ

952 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wake Forest University School of Business

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$16,418

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$10,420

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$48,746

BẬC CAO HỌC

$45,678

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!