Vanderbilt University

Mỹ Mỹ

303 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 116

Khóa học Di Truyền Học Ở Người được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Vanderbilt (Vanderbilt University) được thành lập năm 1873, là trường nghiên cứu tư thục tại Nashville, Tennessee. Học viện có 12,093 sinh viên theo học. Vanderbilt cung cấp khóa học thông qua 4 trường đại học/cao đẳng: cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kỹ thuật, cao đẳng phát triển nhân lực & giáo dục, trường âm nhạc. Học viện cũng có 6 trường chuyên ngành & cao học bao gồm thần học, trường cao học, luật, y, điều dưỡng, trường quản lý hệ cao học

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Vanderbilt University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

94 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.99% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

116

TỔNG ĐIỂM

60.2%

GIẢNG DẠY

48.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

43%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

47.5%

NGHIÊN CỨU

42.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

95.4%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

200

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

55

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,910

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$11,044

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$50,800

BẬC CAO HỌC

US$58,980

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!