University of Virginia

Mỹ Mỹ

418 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Virginia (University of Virginia) là trường nghiên cứu công lập chất lượng cao, được thành lập năm 1819 tại Charlottesville, Virginia. Hiện nay, học viện có 21,057 sinh viên theo học chương trình cử nhân, thạc sỹ, giáo dục chuyên ngành, chuyên ngành thứ nhất (luật & y), tiến sỹ. Các trường/cao đẳng trực thuộc: khoa học & nghệ thuật, kiến trúc, quản trị kinh doanh, thương mại, nghiên cứu thường xuyên & chuyên ngành, giáo dục, kỹ thuật & khoa học ứng dụng, luật, y, điều dưỡng, lãnh đạo, chính sách công

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Virginia

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Virginia

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

114 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.05% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

127

TỔNG ĐIỂM

59.2%

GIẢNG DẠY

49.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

51%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

43.1%

NGHIÊN CỨU

41.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

90.5%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

226

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$14,156

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$5,492

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$36,940

BẬC CAO HỌC

US$24,970

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học