University of Texas at Tyler

Mỹ Mỹ

36 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Texas ở Tyler (University of Texas at Tyler) là trường công lập, được thành lập năm 1971 tại Tyler, Texas. 4 trường cao đẳng chuyên ngành trực thuộc bao gồm sư phạm & tâm lý học, điều dưỡng & khoa học y tế, kinh doanh & công nghệ, kỹ thuật & khoa học máy tính và một trường cao đẳng truyền thống về nghệ thuật & khoa học. Đại học Texas ở Tyler cung cấp 77 chương trình đào tạo trong đó 32 khóa học thạc sỹ chuyên ngành, 1 chương trình tiến sỹ, 1 khóa học tiến sỹ liên kết, 5 chứng chỉ bậc sau đại học. Trường có hơn 6,100 sinh viên theo học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Texas at Tyler

 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Texas at Tyler

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

61 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.62% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$12,172

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$7,650

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$12,751

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học