University of Texas Southwestern Medical Center At Dallas

Mỹ Mỹ

50 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trung tâm y khoa khu vực tây nam thuộc đại học Texas tại Dallas (University Of Texas Southwestern Medical Center At Dallas) được thành lập năm 1943 ở Dallas, Texas. Trung tâm có 3 học viện (trường y khoa tây nam UT, trường khoa học y sinh hệ cao học, trường y tế chuyên ngành tây nam UT) với hơn 4,200 sinh viên theo học hàng năm. Chương trình đào tạo nhà nghiên cứu y học cấp bằng MD, PhD. Khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua trường khoa học y sinh cao học trao bằng tiến sỹ triết học, thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ khoa học. Trường y tế chuyên ngành cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Texas Southwestern Medical Center At Dallas

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Texas Southwestern Medical Center At Dallas

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

28 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.9% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

52

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học