University of Tennessee At Martin

Mỹ Mỹ

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Tennessee-Martin (University of Tennessee-Martin) được thành lập năm 1900 dưới tên gọi học viện Hall-Moody. Đây là trường công lập tại Martin, Tennessee với 7,587 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cấp cả bằng thạc sỹ, cử nhân trong hơn 40 chuyên ngành thông qua các trường cao đẳng: khoa học ứng dụng & nông nghiệp, vấn đề công & kinh doanh, sư phạm & khoa học hành vi, khoa học tự nhiên & kỹ thuật, nghệ thuật & nhân văn. Đại học Tennessee-Martin cũng có chương trình đào tạo trực tuyến.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Tennessee At Martin

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Nông nghiệp và Thú y Nông nghiệp và Thú y
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Tennessee At Martin

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

28 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.26% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$8,960

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$4,570

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$22,270

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học