University of Southern Maine

Mỹ

109 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Nam Maine (University of Southern Maine) là một phần trực thuộc hệ thống đại học Maine. Đây là trường công lập, được thành lập năm 1878. Trường có 10,000 sinh viên cộng với học viên đến từ các trung tâm ở Portland và Gorham. Đại học Nam Maine cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, Ph.D thông qua 7 trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật; phát triển nhân lực & giáo dục; điều dưỡng & chuyên ngành y tế; dịch vụ công; khoa học ứng dụng; kỹ thuật & công nghệ; kinh doanh; cao đẳng Lewiston-Auburn; luật.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Southern Maine

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

32 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

4.21% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$9,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$20,670

BẬC CAO HỌC

$19,960

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!