University of Redlands

Mỹ

267 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Thành lập năm 1907 và nằm ở Redlands, California, đại học Redlands (University of Redlands ) chào đón 59 sinh viên đầu tiên vào năm 1909. Hiên nay trường có khoảng 4150 sinh viên đang theo học. Nơi đây cấp bằng cho hệ đại học, sau đại học và các chương trình tiến sĩ tại các trường Cao đẳng Khoa học và Nghệ thuật, Kinh doanh và Giáo dục. Những chương trình của Cao đẳng Kinh doanh nằm ở trụ sở Redlands và cả những trụ sở ở Nam California
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Redlands

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

37 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

6.08% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$15,730

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$11,986

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$49,654

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!