University of Pittsburgh

Mỹ

6046 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 100

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Pittsburgh (University of Pittsburgh) được thành lập năm 1787, ban đầu chỉ là một trường nhỏ, tư thục tại Pittsburgh, Pennsylvania. Năm 1966, trường trở thành đại học công lập với gần 34,000 sinh viên theo học hiện nay. Những chương trình chuyên ngành, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ được cung cấp thông qua các trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, nha khoa, giáo dục, kỹ thuật, nghiên cứu đại cương, khoa học phục hồi chức năng & y tế, cao đẳng danh sự, khoa học thông tin, luật, y khoa, điều dưỡng, dược, chính sách công & quốc tế, y tế cộng đồng, công tác xã hội.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Pittsburgh

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

105 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.61% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

100

TỔNG ĐIỂM

60.5%

GIẢNG DẠY

45.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

36.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

39.9%

NGHIÊN CỨU

48.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

94.9%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

142

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

68

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11536

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$29900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!