University of Oklahoma Health Sciences Center

Mỹ Mỹ

11 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Oklahoma - Trung tâm khoa học y tế (University of Oklahoma Health Sciences Center) là học viện công lập, được thành lập năm 1900 tại Oklahoma City, Oklahoma. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành thứ nhất trong lĩnh vực khoa học thí nghiệm lâm sàng, rối loạn giao tiếp, công nghệ tế bào, vệ sinh răng miệng, nha khoa, siêu âm, môi trường y tế, y & khoa học lâm sàng liên quan, quản lý thiết bị chức năng chăm sóc sức khỏe & bệnh viện v.v. Trung tâm có 3,790 sinh viên theo học

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Oklahoma Health Sciences Center

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Oklahoma Health Sciences Center

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

36 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.7% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: College Board

US$4,467

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$17,760

BẬC CAO HỌC

US$17,140

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học