University of North Carolina Wilmington

Mỹ Mỹ

185 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học Sinh Học Nước Ngọt được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Cao đẳng Wilmington (Wilmington College) được thành lập năm 1947 tại Bắc Carolina, gần quận Wilmington với 238 sinh viên theo học. UNCW có 73 khóa học cử nhân, 32 chương trình cao học bao gồm 1 PhD về sinh học biển, 1 EdD về lãnh đạo giáo dục. Khoa học tự nhiên, khoa học sinh học chuyên biệt, hóa học là những chương trình phổ biến nhất. Học viện bao gồm cao đẳng khoa học & nghệ thuật, trường kinh doanh Cameron, trường sư phạm Watson, trường điều dưỡng, trường Graduate chuyên cung cấp các khóa học khác nhau.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of North Carolina Wilmington

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

45 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

4.13% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

1001

TỔNG ĐIỂM

10.7%

GIẢNG DẠY

15.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

26.5%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.1%

NGHIÊN CỨU

7.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

23.3%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$16,979

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,790

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$18,180

BẬC CAO HỌC

US$20,490

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!