University of New Haven

Mỹ

3309 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of New Haven is a private university located in West Haven, Connecticut. It was founded in 1920 and has a total enrollment of around 5,000 students. It offers associates degree, bachelors degree, masters degree and doctoral degree. These programs are offered via its four colleges ,the College of Business, the College of Arts & Sciences, the Henry C. Lee College and the Tagliatela College of Engineering. Some of the popular programs are in majors like Finance, Fine Arts and Art Studies, Fire Protection and Safety Technology/ Technician, Materials Engineering, Mathematics, Accounting, Commercial and Advertising Art, etc.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of New Haven

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

58 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.24% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$18,670

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$11,570

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$36,770

BẬC CAO HỌC

$16,020

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!