University of New Hampshire

Mỹ Mỹ

899 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Thành lập vào năm 1866, Đại học New Hampshire (University of New Hampshire) là một trường công lập nằm ở Durham, New Hampshire. Trường cũng có trụ sở tại Manchester, New Hampshire. Đại học New Hampshire tổ chức các chương trình đại học và sau đại học thông qua: cao đẳng kỹ thuật và khoa học, cao đẳng Y tế và dịch vụ nhân sinh, Cao đẳng nghệ thuật tự do, cao đẳng khoa học đời sống và nông nghiệp, trường ứng dụng khoa học Thompson, Trường kinh doanh và kinh tế Whittemore, và trường đào tạo sau đại học. Tổng số sinh viên theo học tại Đại học Durham mùa thu năm 2008 là 14.204 sinh viên.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of New Hampshire

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

70 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

3.18% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

751

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$14,388

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$8,380

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$32,050

BẬC CAO HỌC

US$27,810

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!