University of Missouri

Mỹ

1186 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Missouri (University of Missouri) là trường công lập, được thành lập năm 1839 tại Columbia, Missouri. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ sau đại học, văn bằng thứ nhất, chuyên gia giáo dục. Khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường và cao đẳng trực thuộc như nông nghiệp; thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên; kinh doanh; nghệ thuật & khoa học; sư phạm; kỹ thuật; khoa học môi trường nhân lực; thú y; tài nguyên thiên nhiên; âm nhạc; kế toán; khoa học & công nghệ nghiên cứu; vấn đề cộng đồng; y học; chuyên ngành y tế; công tác xã hội; báo chí; luật; y khoa; điều dưỡng. Hiện tại, đại học Missouri có 28,477 sinh viên theo học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Missouri

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

108 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.83% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

35.0%

GIẢNG DẠY

32%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

36%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.1%

NGHIÊN CỨU

19.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

59.8%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

601

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$17,398

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$8,540

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$21,550

BẬC CAO HỌC

$19,012

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!