University of Missouri-Kansas City- School of Computing and Engineering

Mỹ

1204 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Missouri-Kansas City (UMKC) is a public research university based in the heart of Kansas City, the USA. Programs of study cover subject areas including Civil Engineering; Computer Science; Electrical and Computer Engineering; Information Technology; and Mechanical Engineering. The University is recognized internationally for the quality of its faculty, students, and research. UMKC is home to over 1,500 international students from more than 70 countries.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Missouri-Kansas City- School of Computing and Engineering

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$14700

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

$9804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$18360

BẬC CAO HỌC

$17040

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!