University of Louisville

Mỹ Mỹ

93 LƯỢT XEM

Khóa học Kiến trúc và Xây dựng được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Louisville (University of Louisville) là học viện nhà nước tài trợ, được thành lập năm 1798 tại Louisville, Kentucky với 21,689 sinh viên theo học hiện nay. Trường bao gồm 12 trường & cao đẳng khác nhau: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục & phát triển con người, trường Graduate, kỹ thuật, công tác xã hội, luật, nha khoa, y khoa, âm nhạc, điều dưỡng, y tế cộng đồng, khoa học thông tin. Đại học Louisville cấp bằng cử nhân, thạc sỹ/chuyên gia, tiến sỹ, liên kết.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Louisville

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

80 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.95% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$9,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,890

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$27,758

BẬC CAO HỌC

US$31,510

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!