University of Evansville

Mỹ Mỹ

10 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Evansville (University of Evansville) là trường tư thục, được thành lập năm 1854 tại Evansville, Indiana. Hiện tại, trường có hơn 2,600 sinh viên theo học chương trình cử nhân, thạc sỹ, liên kết. Tất cả các khóa học đều được tổ chức giàng dạy thông qua trường quản trị kinh doanh, cao đẳng giáo dục & khoa học y tế, cao đẳng kỹ thuật & khoa học máy tính, cao đẳng nghệ thuật & khoa học. Chương trình cao học đào tạo trong lĩnh vực khoa học máy tính & kỹ thuật, vật lý trị liệu, quản trị dịch vụ y tế, quản trị dịch vụ công, quản trị kinh doanh.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of Evansville

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Evansville

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

51 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.27% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$13,050

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$5,430

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$34,300

BẬC CAO HỌC

US$25,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học