University of California San Diego

Mỹ Mỹ

141 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 32

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học California (University of California), San Diego, được thành lập vào năm 1960, nằm ​​gần Thái Bình Dương trong cộng đồng La Jolla San Diego, California. Trường hiện có 28.500 sinh viên theo học. Các khóa học và chương trình được cung cấp tại các trường bao gồm: Nghệ thuật và Nhân văn, Sinh học, Khoa học Vật lý, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Quan hệ Quốc tế, Nghiên cứu Thái Bình Dương, Quản lý, Y học, Hải dương học, Khoa học Dược phẩm và dược phẩm.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại University of California San Diego

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of California San Diego

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

99 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.77% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

32

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

62

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

21

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,466

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: College Board

US$9,804

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

US$56,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học